1988 - 1992 Blomberg-Nieuwegein

In 1988 kreeg ik te horen dat de organisatietabel horende bij PATRIOT, door velen gezien als het wapensysteem wat de Nike verving, de HBB stoel een Majoorsstoel werd en ik was niet ‘majorabel’. Het gevolg vrij simpel in die tijd! Aan de Duitsland tijd kwam eenvoudig een eind, zodra de nieuwe auto meer dan een half jaar oud is ga je...

Op 13 januari 1989 reden we met de inboedel naar Nederland en vestigden ons in Nieuwegein in een huur huis. In maart 1987 was mijn dochter Roxane geboren en in december 1989 werd zoon Caspar geboren.

Ik werkte in die tijd op het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) in Zeist. Dat commando is later opgeheven waardoor ik op het hoofdkwartier in het Haagse terecht kwam. Overigens de stoel op CTL was ook een majoorsstoel, vatten we het nog, ik niet. In ieder geval werd in 1990 het nieuwe bevorderingsysteem ingevoerd en ik werd in november van dat jaar bevorderd tot majoor en dat was nog in Zeist.

In 1991 werd dus het commando opgeheven maar voor die tijd was ik op uitnodiging al in Den Haag om vanuit de kelder van het hoofdkwartier de uitzending van 3 en 5 GGW naar Diyarbakir en Jerusalem te sturen. We konden toen nog niet bevroeden dat het uitzenden van militairen een steeds grotere vlucht zou nemen. Zelf heb ik daar maar wat voorschot op genomen UNMO in het voormalig Yoegoslavië en diplomaat bij de OVSE in Albanië waren nog individuele uitzendingen, waarvoor je jezelf op kon geven!

Gemaakt in periode maart-augustus 2005 en aangevuld/gewijzigd op 3 april 2015
door mijzelf en nog iemand.